Diamond Price
78

HOTLINE: 0982 082 600 - (84-28) 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:653,600,000 VNĐ

  Product CodeKLD0616-6-1E-2KG

  Diameter8.1Li

  Weight2.01ct

  Clarity VS2

  ColorI

  SectionSáng Rực

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:231,800,000 VNĐ

  Product CodeKLD0818-3-1E/1KG

  Diameter7.2Li

  Weight1.50ct

  Clarity VS2

  ColorI

  SectionSáng Rực

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:370,000,000 VNĐ

  Product CodeKLD0123-6-1E-1KG

  Diameter8.1li

  Weight2.00ct

  Clarity VS1

  ColorL

  SectionSáng Rực

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:418,100,000 VNĐ

  Product CodeKLD0318-3-1E-2KG

  Diameter7.2Li

  Weight1.50ct

  Clarity VVS2

  ColorI

  SectionSáng Rực

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:642,800,000 VNĐ

  Product CodeKLD0417-2-1E-2KG

  Diameter8.1li

  Weight2.11ct

  Clarity VS1

  ColorI

  SectionSáng Rực

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:252,900,000 VNĐ

  Product CodeKL0509-02-1E-1KG

  Diameter7.2Li

  Weight1.5ct

  Clarity VS1

  ColorK

  SectionSáng Rực

  Certificate verification codeHRD

TOP
Nghênh xuân đón tết, lì xì liền tay«
Nghênh xuân đón tết, lì xì liền tay