Contact Us
700

HOTLINE: 0982 082 600 - (84-28) 38 211 510

  • Tiếng Việt
  • English

Contact Us

KITA DIAMONDS LTD

Address: 82 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1. Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-8)38 211 510 - Fax: (84-8) 38 211 50

  • IR2A95
  • RESETSEND
  • TOP
    Nghênh xuân đón tết, lì xì liền tay«
    Nghênh xuân đón tết, lì xì liền tay